Usluge
    Prednosti korištenja naših usluga:
   
  • jednostavnost
  • poboljšanje likvidnosti –ubrzavanje priliva novčanih sredstava
  • mogućnost ekspanzije poslovanja kroz povećanje finansijske sposobnost i privrednog subjekta
  • nekorištenje limita, povećanje boniteta i kreditne sposobnosti
  • povećanje prodaje i veća konkurentnost
 
  FACTOR” Društvo za poslovni i menadžment konsalting d.o.o. Sarajevo  
   
     
  Adresa:  
  Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo,  
  Bosna i Hercegovina  
      Posredovanje u naplati
  Telefon: +387-33-557-225   Factor d.o.o. nudi uslugu dugoročnog posredovanje u naplati potraživanja putem višestrukih kompenzacija. Kompenzacija kao oblik ispunjenja obaveza međusobnim obračunom, bez korištenja gotovog novca, omogućava ispunjenje obveza i kod nelikvidnih dužnika i povjerilaca... VIŠE  
       
  e-mail: info@factor.ba  
    e.gacanin@factor.ba  
    Otkup potraživanja ili faktoring
        Faktoring je moderna alternativa finansiranja preduzeća. Faktoring je KUPOVINA POTRAŽIVANJA gdje na osnovu ugovora o faktoringu prodavac poraživanja nudi na otkup sva svoja potraživanja (nastala isporukom roba i usluga), dok se kupac potraživanja (faktor-društvo) obavezuje sva ta potraživanja otkupiti i u određenom postotku odmah platiti... VIŠE