Otkup potraživanja ili faktoring
    Faktoring je moderna alternativa finansiranja preduzeća. Faktoring je KUPOVINA POTRAŽIVANJA gdje na osnovu ugovora o faktoringu prodavac poraživanja nudi na otkup sva svoja potraživanja (nastala isporukom roba i usluga), dok se kupac potraživanja (faktor-društvo) obavezuje sva ta potraživanja otkupiti i u određenom postotku odmah platiti.
Jednostavnije rečeno faktoring je savremeni način finansiranja preduzeća putem prodaje kratkoroćnih nedospjelih potraživanja.
Na taj način kupac proizvoda ili usluga postaje dužnik faktor-preduzeća, prema kojem izvršava određene (ugovorene) obaveze po osnovu otkupljenih potraživanja.
 
   
  FACTOR” Društvo za poslovni i menadžment konsalting d.o.o. Sarajevo  
   
     
  Adresa:  
  Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo,  
  Bosna i Hercegovina  
      Suština faktoringa kao izvora finansiranja sastoji se, dakle, u tome da prodavac potraživanja vrlo brzo može dobiti i koristiti novčana sredstva primljena po osnovu prodaje potraživanja.
Za svoje usluge faktor-društvo naplaćuje komisionu proviziju u određenom procentu od nominalne vrijednosti potraživanja.
 
  Telefon: +387-33-557-225  
       
  e-mail: info@factor.ba  
    e.gacanin@factor.ba    
    FACTOR d.o.o. otkupljuje kratkoročna potraživanja na osnovu dokumenata kojima se dokazuje postojanje kratkoročnog potraživanja (fakture, otpremni dokumenti, carinske deklaracije i sl.).  
   
   
   
     
          Kako funkcioniše faktoring?
         

Finansiranje se provodi na način da se odmah isplati 70 do 90 posto vrijednosti fakture (avans) na račun prodavca faktura, umanjeno za faktoring naknadu. Preostalih 10 do 30 posto vrijednosti doznači se nakon dospijeća, odnosno nakon izmirenja obveza od dužnika, umanjeno za faktoring naknadu obračunatu na iznos avansa.

 
         
         
         
         
          Kome je faktoring namijenjen?
         

Faktoring je pogodan oblik kratkoročnog financiranja za sve poslovne subjekte koji imaju kvalitetna potraživanja, a ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način putem kreditnog zaduženja. Vrlo je kvalitetan oblik financiranja i za izvoznike, jer ih oslobađa rizika provjere boniteta kupca, rizika neplačanja, valutnih i političkih rizika.
Dobro je rješenje i za male i srednje firme koje brzo rastu jer im poboljšava likvidnost poslovanja i kreditnu sposobnost smanjujući kreditni rizik u poslovanju s kupcima čime se onda povećava i sama rentabilnost poslovanja.

 
         
         
         
         
         
         
         
         

Koraci otkupa potraživanja (faktoringa)

                 
              1. Prodavac proda i isporući robu kupcu-dužniku i ispostavi mu fakturu  
               
               
              2. Prodavac ustupa potraživanje FACTOR-u uz kopiju fakture i ostale dokumente kojima dokazuje postojanje potraživanja  
               
               
               
              3. FACTOR izvještava kupca/dužnika o ustupljenom potraživanje (cesiji)  
               
               
              4. FACTOR može u roku od ustupanja potraživanja temeljem opisane ugovorne dokumentacije isplatiti na račun pordavca 70-90% vrijednosti fakture, umanjeno za factoring naknadu  
               
               
               
               
              5. Po dospjeću potraživanja dužnik plaća fakturu na račun FACTOR-a  
               
               
              6. Nakon naplate fakture FACTOR isplaćuje razliku sredstava u visini od 10-30% umanjeno za factoring kamatu obračunatu na visinu isplaćenog avansa